Združeni uradni sodni tolmači

Kdo smo?

Cybertrans-Polyglott - Združeni uradni sodni tolmači je vodilni Urad za prevajanje in tolmačenje jezikov od leta 1968 na Balearskih otokih. Trenutno v Polyglottu prevajamo v veliko najpogostejsih jezikov. Čeprav smo vsi člani Uradni sodni tolmači, delamo tudi navadne prevode z enako natančnostjo kot zaprisežene.
Prisotni smo v celi Evropi ter izključno s profesionalnimi prevajalci z univerzitetno kvalifikacijo na različnih področjih gospodarstva, prava, tehnike in znanosti.

Storitve

Vsi jeziki
Zapriseženi prevodi
Specializirani prevodi: inženirstvo, medicina, pravo, gospodarstvo, gastronomija itd.
Navadni prevodi
Nujne storitve

Postopek prevajanja

Listine – izvirniki ali prepisi – se lahko dostavijo bodisi osebno v našo pisarno ali po telefaksu, elektronski pošti ali navadni pošti. Po pregledu besedila boste dobili ustrezni proračun, z zavezujočim časom dostave.
Običajni čas dostave je 5 delovnih dni za navadne prevode. V nujnih primerih bomo poskušali ustreči Vašim zahtevam s pravico do zaračuna dodatka za nujnost, v kolikor bi to bilo protrebno.
Uradni prevodi morajo biti opremljeni z žigom in izvirnim podpisom Uradnega sodnega tolmača, zato jih ni mogoče poslati po elektronski pošti. Za nujne pošiljke imamo na voljo kurirske storitve.

Tarife

Naše tarife so transparentne in so deponirane v Ministrstvu za zunanje zadeve in v Delegaciji Vlade.
Cena na besedo v ciljnem jeziku se giblje med 0,09 in 0,30 €, odvisno od jezika, od stopnje težavosti, zapletenosti in berljivosti besedila. Naročila ne bodo narejena brez predhodnega pisnega predračuna.
Plačilni pogoji: Naročila bodo potrjena s plačilom denarnega kritja v višini 50% zneska predračuna, v gotovini ali s prenosom. Končni racun se poravna ob izrocilu prevoda ali pred pošiljko po pošti.

Prevajamo vse vrste listin

Vpis stalnega prebivalisca
Delovne pogodbe
Potrdila o delu
Življenjepisi
Izjava o dedovanju
Potrdila o nekaznovanosti
Trgovski register
Poročni list
Kupoprodajna pogodba
Pogodba o sodelovanju
Kreditna polica
Licenčna pogodba
Šolsko / Akademsko potrdilo
Pooblastilo
Spletna stran
Pogodba za izvajanje del
Sodni spisi
Bančne garancije
Bilance
Zakonska pogodba
Potrdilo o smrti
Carinska potrdila
Certifikati o vpisih
Potrdila o nekaznovanosti
Potrdila o izpisih
Potrdila o dobrem vedenju
Potrdila o stalnem prebivaliscu
Zdravniška potrdila / poročila
Šolska potrdila
Pogoji za nakup in dobavo
Ustanovitev podjetij in družb
Najemne pogodbe
Kupoprodajne pogodbe
Pogodbe o podaritvah, Podaritve
Pogodbe za izvajanje del
Posojilne pogodbe
Pogodbe o storitvah
Pogodbe o prevozu
Pogodbe o potovanju
Delovne pogodbe
Druzbene pogodbe
Pogodbe o dedovanju
Dopisovanje
Izjava dedičev
Izjave poslednje volje
Sodne tožbe
Pritožbe pred Policijo
Trgovsko pravo
Diplome
Podjetniški dokumenti
Pravni spisi
Univerzitetne / Akademske diplome
Izpiski iz Trgovinskega registra
Rojstni listi
Poročni listi
Franšize in licence
Hipoteke
Poročilni listi
Vpepelitev / Pogreb
Poročila o kakovosti
Potni listi
Patenti
Naročila
Pooblastila
Zavarovalne police
Pritožbe in pozivi
Zemljiška knjiga
Odloki o ločitvi
Sodne obsodbe
Oporoke
Uradni prevodi
Turizem