Traductores Jurados Asociados Polyglott, en sammanslutning av auktoriserade translatorer

Vilka är vi?

Cybertrans-Polyglott - Traductores Jurados Asociados Polyglott, en sammanslutning av auktoriserade translatorer,  är sedan 1968 den ledande föreningen av översättare och tolkar i Balearerna. På Polyglott översätter vi numera nästan alla förekommande språk. Även om alla våra medarbetare är Auktoriserade Translatorer, utför vi också ej auktoriserade översättningar, med samma noggrannhet som de auktoriserade.
Vi arbetar inom hela Europa och enbart med kvalificerade översättare med universitetsutbildning inom de specialområden som han eller hon angett som sina, som t.ex. ekonomi, teknik och vetenskap.

Tjänster

Alla språk
Auktoriserade översättningar
Översättningar inom speciella områden som  ingenjörsvetenskap,  medicin,  juridik,  ekonomi, gastronomi, etc.
Ej auktoriserado översättningar
Express service

Översättningsprocessen

Den som önskar få en översättning utförd, kan antingen personligen lämna in dokumenten – original eller kopia-  på våra kontor,  faxa eller skicka dem med e-post eller vanlig post.  Efter att ha gått igenom texten som ska översättas, skickar vi ett kostnadsförslag till kunden med uppgift om det  datum och den  tid, (som har bindande verkan), som översättningen kommer att överlämnas på.
När det gäller ej auktoriserade översättningar brukar dessa överlämnas inom fem arbetsdagars tid. Om det är mycket angeläget, försöker vi alltid uppfylla våra kunders önskemål.
I  förekommande fall tillkommer ett pristillägg för brådskande fall. 
Originalen av de auktoriserade översättningarna skall alltid stämplas och bära den auktoriserade  translatorns egenhändiga signatur för bestyrkning och kan därför inte sändas med e-post. För brådskande försändelser använder vi oss av budfirmor. .

Prislista

Avgiften per ord på det språk som texten översatts till, ligger mellan 0,09 och 0,30€ beroende på språk, svårighetsgrad, komplicerad beskaffenhet samt läslighet av texten. Samtliga uppdrag förgås av ett skriftligt kostnadsförslag.
Betalningsvillkor: Uppdraget bekräftas genom en förskottsbetalning på 50% av budgeterat belopp, kontant eller med banktransfer. Slutbeloppet betalas in vid överlämnandet av översättningen  eller innan denna sänds per post till kunden.

Vi utför alla slags översättningar

Folkbokföring
Anställningsavtal                                                                                         
Arbetsintyg
Curriculum vitae (CV)
Bouppteckning
Intyg från Straffregistret
Intyg från Bolagsverket
Äktenskapsintyg
Lagfart och officiella köpebrev
Avtal om samarbete
Kreditavtal
Upplåtelseavtal
Akademiska intyg och betyg
Fullmakt
Web och hemsidor
Byggnadskontrakt
Domstolsbeslut
Pantbrev
Ǻrsräkningar
Äktenskapsförord
Dödsfallsintyg
Tulldeklaration
Friskintyg
Intyg från Straffregistret 
Sjukintyg
Uppförandebetyg
Folkbokföringsintyg
Läkarintyg och utlåtande
Skolbetyg
Köpe- och leveransvillkor
Bildning av företag och handels- eller aktiebolag
Hyreskontrakt
Köpebrev
Donationsavtal, donationer
Byggnadskontrakt          
Skuldebrev
Servicekontrakt
Transportavtal
Reseavtal
Arbetsrättsliga avtal och anställningsavtal
Avtal inom sociala omåden   
Korrespondens
Bouppteckning
Testamente
Stämningsansökan
Polisanmälningar
Handelsrätt
Diplom
Företagsekonomi 
Urkunder
Akademiska meritförteckningar, diplom
Utdrag från Bolagsverket
Födelsebevis och intyg
Äktenskapsintyg
Franchising och licenser                   
Hypotek, Inteckningar
Beställningssedel/order
Kremering/Begravningsbyrå
Kvalitetsredogörelser
Pass
Patent
Beställningar
Fullmakter och  handlingsförmåga
Försäkringsbrev
Besvärsinlagor  och överklagande
Fastighetsregistret
Skilsmässodomar
Domar
Tesstamente
Auktoriserade översättningar
Turism