Traducători Autorizaţi Asociaţi

Cine suntem?

Cybertrans-Polyglott - Traducători Autorizaţi Asociaţi este Firma Lider de Traducere şi Interpretare a Limbilor, începând din anul 1968, în Insulele Baleare. În prezent la Polyglott se fac traduceri în majoritatea limbilor obişnuite. Deși toţi cei care formăm parte suntem Traducători Autorizaţi, mai realizăm şi traduceri obişnuite cu aceeaşi precizie ca cele autorizate.
Lucrăm în toată Europa exclusiv cu traducători profesionişti, cu calificare universitară în diferite ramuri ale economiei, dreptului, domeniul tehnic şi al ştiinţei.

Servicii

Toate limbile
Traduceri autorizate
Traduceri specializate în: inginerie, medicină, drept, economie, gastronomie, etc.
Traduceri simple
Servicii de urgenţă

Procedeul traducerilor

Documentele - originale sau copii – se pot înmâna atât personal la birourile noastre cât şi prin fax, e-mail, sau poşta normală. Odată verificat textul, veţi primi un deviz, cu termenul de înmânare stabilit.
Termenul de înmânare obişnuit este de 5 zile lucrătoare pentru traduceri obişnuite. În cazuri speciale, întotdeauna încercăm să satisfacem cerinţele dvs, pin aplicarea suplimentului de urgenţă, dacă este cazul. Traducerile autorizate vor purta ştampila şi semnătura originală a traducătorului autorizat, de aceea nu pot fi trimise prin e-mail. Beneficiem de serviciul de curier rapid pentru expedierile urgente.

Tarife

Tarifele noastre sunt accesibile şi se găsesc înregistrate la Minsterul Afacerilor Externe şi Delegaţia Guvernului.
Preţul pe cuvânt în limba respectivă oscilează între 0,09 şi 0,30 € în funcţie de limbă, gradul de dificultate, complexitate şi lizibilitate a textului. Nu se va trece la realizarea niciunui serviciu comandat fără un deviz scris în prealabil.
Condiţiile de achitare a plăţii: Comenzile pot fi confirmate pe baza plăţii a 50% din suma stabilită, în efectiv sau prin transfer. Suma restantă se achită în momentul ridicării traducerii sau înainte de trimiterea prin e-mail.

Realizăm orice fel de traduceri

Înregistrare în Evidenţa populaţiei
Contracte de muncă
Adeverinţe de muncă
Curriculum vitae (CV)
Certificate de calitate de moştenitor
Caziere judiciare
Acte Registrul Comerţului
Certificate de căsătorie
Acte de vânzare-cumpărare
Contracte de cooperare
Poliţe de credit
Cotracte de licență
Adeverinţe şcolare / de studii
Procuri / Împuterniciri
Pagini WEB
Contracte de lucrări
Hotărâri judiciare
Garanţii bancare
Bilanţuri
Contracte matrimoniale
Certificate de deces
Certificate vamale
(laboral) =Certificate de angajare; (médico) = Foi de ieşire
Caziere judiciare
(laboral) = Certificate de încetare;
Certificate de bună purtare
Adeverinţe de înregistrare în Evidenţa populaţiei
Adeverinţe şi scrisori medicale
Certificate şcolare
Condiţii de cumpărare şi furnizare
Acte constitutive ale firmelor şi societăţiilor
Contracte de închiriere sau arendare
Contracte de vânzare-cumpărare
Contracte de donaţii, donaţii
Contracte de lucrări
Contracte de împrumut
Contracte de servicii
Contracte de transport
Contracte de călătorie
Contracte de muncă
Contracte sociale
Contracte succesorii
Corespondenţă
Certificate de moştenitori
Declaraţii de ultima dorinţă
Acțiuni judiciare
Reclamaţii la poliție
Drept comercial
Diplome
Întreprinderi
Acte notariale
Foi matricole, diplome
Extrase din Registrul Comerţului
Adeverințe și certificate de naştere
Adeverințe și certificate de căsătorie
Francize și licențe
Contracte de ipotecă
Foi de comandă
Incinerare / Servicii funerare
Descrierea materialelor folosite pentru constucții
Paşapoarte
Patente
Comenzi
Procuri şi atribuţii
Poliţe de asigurare
Plângeri şi recursuri
Cartea Funciară
Sentinţe de divorţ
Sentinţe judiciare
Testamente
Traduceri autorizate
Turism