Zrzeszeni Tłumacze Przysięgli

Kim jesteśmy?

Cybertrans-Polyglott - Zrzeszeni Tłumacze Przysięgli jest od roku 1968 liderem wśród  biur tłumaczeń ustnych i pisemnych na Wyspach Balearach. Obecnie w biurze Polyglott tłumaczymy większość najczęściej używanych języków. Mimo że wszyscy jesteśmy tłumaczami przysięgłymi, wykonujemy również tłumaczenia zwykłe, tak samo precyzyjnie jak przysięgłe.
Pracujemy w całej Europie, wyłącznie z tłumaczami zawodowymi posiadającymi kwalifikacje uniwersyteckie w różnych dziedzinach ekonomii, prawa, nauki i techniki.

Usługi

Wszystkie języki
Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia specjalistyczne: inżynieria, medycyna, prawo, ekonomia, gastronomia, etc.
Tłumaczenia zwykłe
Usługi ekspresowe

Procedura tłumaczenia

Dokumenty – oryginały lub kopie – można doręczyć nam osobiście w naszych biurach lub faksem, pocztą elektroniczną lub przesyłką pocztową. Po przejrzeniu tekstu, otrzymają Państwo stosowną wycenę wraz z wiążącym terminem wykonania tłumaczenia.
Termin wykonania tłumaczenia wynosi zazwyczaj 5 dni roboczych w przypadku tłumaczeń zwykłych. W przypadkach pilnych, staramy się zawsze spełnić Państwa żądania stosując, w razie konieczności, dodatek za usługę ekspresową.
Tłumaczenia przysięgłe muszą być opatrzone pieczęcią i własnoręcznym podpisem tłumacza przysięgłego, w związku z tym nie mogą być przesyłane drogą elektroniczną. W przypadku przesyłek ekspresowych dysponujemy usługami kurierskimi.

Cenniki

Nasze cenniki są przejrzyste i zostały złożone w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Delegaturze Rządu.
Cena za słowo  w języku docelowym waha się od 0,09 do 0,30 €, w zależności od języka, stopnia trudności, złożoności i czytelności tekstu. Żadne zlecenie nie jest realizowane bez uprzedniej wyceny na piśmie.
Warunki płatności: Zlecenia należy potwierdzić wpłatą zaliczkową w wysokości 50% kwoty  wyceny, gotówką lub przelewem. Pozostałą należność uiszcza się w momencie odbioru tłumaczenia lub przed jego wysłaniem drogą pocztową.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia

Zameldowanie
Umowy o pracę
Świadectwa pracy
Życiorys (CV)
Stwierdzenie nabycia spadku
Zaświadczenie o niekaralności
Rejestr Handlowy
Świadectwo małżeństwa
Akt notarialny kupna-sprzedaży
Umowa o współpracy
Certyfikat kredytowy
Umowa licencyjna
Świadectwo szkolne / dyplom ukończenia studiów wyższych
Pełnomocnictwo / Upoważnienie
Strona internetowa
Umowa o dzieło
Dokumenty sądowe
Poręczenia bankowe
Bilanse
Małżeńskie umowy majątkowe
Odpis aktu zgonu 
Certyfikaty celne
Zaświadczenia o zarejestrowaniu
Zaświadczenia o niekaralności
Zaświadczenia o wyrejestrowaniu
Zaświadczenia o dobrym zachowaniu
Zaświadczenia  o zameldowaniu
Zaświadczenia i raporty lekarskie
Świadectwa szkolne
Warunki zakupu i dostawy
Zakładanie firm i spółek
Umowy najmu i dzierżawy
Umowy kupna-sprzedaży
Umowy darowizny, Darowizny
Umowy o dzieło
Umowy pożyczki
Umowy o świadczenie usług
Umowy  o przewóz
Umowy o podróż
Umowy o pracę
Umowy spółki
Umowy spadkowe
Korespondencja
Stwierdzenie nabycia spadku
Oświadczenia ostatniej woli
Pozwy sądowe
Zawiadomienia policji o przestępstwie
Prawo handlowe
Dyplomy
Dokumenty biznesowe
Akty notarialne
Dokumentacja przebiegu studiów, dyplomy
Wyciągi z Rejestru Handlowego
Akt urodzenia i odpisy
Akt lub świadectwo małżeństwa
Franszyze i licencje
Hipoteki
Formularze zleceń
Kremacja / Zakład pogrzebowy
Szczegółowa specyfikacja techniczna
Paszporty
Patenty
Zamówienia
Pełnomocnictwa i uprawnienia
Polisy ubezpieczeniowe
Skargi i odwołania
Księgi wieczyste
Wyroki rozwodowe
Wyroki sądowe
Testamenty
Tłumaczenia przysięgłe
Turystyka