Statsautoriserte Translatører

Hvem er vi?

Cybertrans-Polyglott - Statsautoriserte Translatører er siden 1968 markedsledende oversetter- og tolkebyrå på Balearene. I Polyglott oversetter vi i dag fra de fleste vanligste språkene. Selv om alle våre medarbeidere er statsautoriserte translatører, foretar vi også ordinære oversettelser med samme nøyaktighet som ved bekreftede oversettelser med translatørstempel.
Vi arbeider over hele Europa kun med profesjonelle oversettere med universitetskompetanse innenfor økonomi, juss, tekniske og vitenskapelige fag. 

Tjenester

Alle språk
Autoriserte oversettelser
Spesialiserte oversettelser: tekniske fag, medisin, juss, økonomi, gastronomi osv.
Ordinære oversettelser
Hasteoppdrag

Oversettelsesprosessen

Dokumentene som skal oversettes – originaler eller kopier – kan leveres inn enten personlig på våre kontorer, eller via telefaks, e-post eller ordinær postgang. Etter at teksten er revidert vil du motta prisoverslag for oversetteroppdraget, med bindende leveringsfrist.
Den vanlige leveringsfristen er 5 virkedager for ordinære oversettelser. Når det er tidsnød forsøker vi å imøtekomme dine krav, eventuelt med et hastverkstillegg.
Autoriserte oversettelser skal bære den statsautoriserte translatørens stempel og originale signatur, og kan derfor ikke sendes via e-post. Vi stiller til rådighet budbringertjenester for hastesaker. 

Priser

Våre priser er oversiktlige og de er registrert ved det spanske Utenriksdepartementet og hos fylkesmannen på Balearene.
Prisen per ord på målspråket ligger mellom 0,09 og 0,30 €, avhengig av språket det dreier seg om, samt tekstens vanskelighetsgrad, kompleksitet og lesbarhet. Man vil ikke foreta noen form for pristillegg uten først å sende skriftlig prisoverslag på dette.  
Betalingsvilkår: Oppdragene bekreftes gjennom betaling av et akontobeløp tilsvarende 50% av prisoverslagets størrelse, ved kontant innbetaling eller via bankoverføring. Restbeløpet betales når oversettelsen hentes eller før den sendes med post.

Vi foretar alle typer oversettelser

Boattest
Arbeidsavtaler
Arbeidsattester
Curriculum Vitae (CV)
Skifteattest og uskifteattest
Politiattest
Foretaksregister
Vigselsattest
Skjøte
Samarbeidsavtaler
Kredittpoliser
Lisenser
Vitnemål fra skole / universitet
Fullmakt
Nettsider
Byggekontrakter
Rettskjennelser
Bankgarantier
Regnskap
Ektepakt
Dødsfallattest
Tolldeklarasjoner
Attest fra Folketrygdmyndigheter
Vandelsattest
Sykmeldinger
Attest fra Folkeregister
Legeerklæringer og epikriser
Vitnemål
Kjøps- og leveringsbetingelser
Stiftelse av bedrifter og selskaper
Leie- og utleieavtaler
Kjøpekontrakter
Livsdisposisjoner, gaver
Byggekontrakter
Låneavtaler
Tjenesteavtaler
Transportavtaler
Reiseavtaler
Arbeidsavtaler
Selskapsavtaler
Arveavtaler
Korrespondanse
Dødsdisposisjoner
Søksmål
Politianmeldelser
Handelsrett
Diplomer
Forretningsdokumenter
Notarialforretninger
Karakterutskrifter, vitnemål
Firmaattester
Fødselsattester
Vigselsattester
Konsesjoner og bevillinger
Pantedokumenter
Ordresedler
Kremasjon / Begravelsesbyrå
Materialbeskrivelser
Pass
Patenter
Bestillinger
Fullmakter og disposisjoner
Forsikringspoliser
Reklamasjoner og klager
Eiendomsregister
Skilsmissebevillinger
Rettsavgjørelser
Testamenter
Autoriserte oversettelser
Turisme