Geassocieerde Beëdigde Vertalers

Wie zijn wij?

Cybertrans-Polyglott - Geassocieerde Beëdigde Vertalers is sinds 1968 het leidende bureau voor vertaling en vertolking op de Balearen eilanden. Op dit moment vertalen wij bij Polyglott alle meest voorkomende talen. Hoewel wij allemaal beëdigde vertalers zijn, doen wij ook standaardvertalingen... natuurlijk met dezelfde nauwkeurigheid als de beëdigde vertalingen.
Wij werken altijd uitsluitend samen met professionele vertalers met universitaire titels en die gespecialiseerd zijn op het gebied van economie, recht, technologie en wetenschap uit heel Europa.

Services

Alle talen
Beëdigde vertalingen
Gespecialiseerde vertalingen: techniek, geneeskunde, recht, economie, gastronomie, enz.
Standaardvertalingen
Spoeddiensten

Het vertaalproces

De documenten - originelen of kopieën - kunt u zowel persoonlijk naar onze kantoren brengen, of per fax, e-mail of gewone post opsturen. Nadat wij de tekst onderzocht hebben, ontvangt u een bindende begroting en levertijd.
De gebruikelijke levertijd is 5 werkdagen voor standaard vertalingen. Als u haast hebt zullen wij altijd proberen om aan uw wensen te voldoen, maar in het algemeen kost dat iets meer.
Beëdigde vertalingen moeten worden voorzien van stempel en originele handtekening van de Beëdigde Vertaler en daarom kunnen deze niet worden verzonden per e-mail. Maar wij hebben een goede koerierdienst beschikbaar voor dringende leveringen.

Tarieven

Onze tarieven zijn transparant en zijn gedeponeerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de regionale Regeringsdelegatie.
De prijs per woord in de doeltaal varieert van 0,09 tot 0,30 €, afhankelijk van de taal, de moeilijkheidsgraad, de complexiteit en de leesbaarheid. We beginnen geen opdracht zonder een voorafgaande schriftelijke kostenopgave.
Betalingsvoorwaarden: De opdrachten worden bevestigd door de aanbetaling van 50% van het begrote bedrag, contant of per overschrijving. Het restbedrag wordt verrekend als de vertaling afgehaald wordt of voordat we het aan u opsturen.

We doen alle soorten vertalingen

Bevolkingsregisters
Arbeidsovereenkomsten
Arbeidsverklaringen
Curriculum Vitae
Verklaring van erfgenamen
Verklaringen omtrent gedrag
Handelsregister
Huwelijksaktes
Koopaktes
Samenwerkingsovereenkomst
Kredietcontract
Licentieovereenkomst
Studie/Academische certificaten
Machtiging/Vertegenwoordiging
Websites
Bouwcontract
Exploten
Bankgaranties
Financiële balansen
Huwelijkse voorwaarden
Certificaat In leven zijn / Overlijden
Douanecertificaten
Inschrijvingscertificaten
Strafbladen
Beëindigingscertificaten
Certificaten omtrent gedrag
Certificaten van bevolkingsregisters
Medische certificaten en verslagen
Schoolcertificaten
Afname- en afzetregelingen
Oprichting van vennootschappen en verenigingen
Huur of lease contracten
Koopovereenkomst
Schenkingsovereenkomsten, Giften
Bouwcontract
Leningsovereenkomsten
Dienstcontracten
Transportcontracten
Reiscontracten
Werk/Arbeidsovereenkomsten
Sociale contracten
Erfcontracten
Briefwisseling
Verklaring van erfrecht
Verklaringen van laatste wil
Rechtelijke vorderingen
Aangiftes bij de Politie
Handelsrecht
Diploma's
Zakelijke stukken
Aktes
Academische aktes, diploma's
Uittreksels Handelsregister
Geboorteaktes en certificaten
Huwelijksaktes en certificaten
Franchising en licenties
Hypotheken
Opdrachten
Crematie/Begraving
Bouwspecificatiebladen
Paspoorten
Octrooien
Bestellingen
Machtigingen en hoedanigheden
Verzekeringspolissen
Klachten en beroep
Eigendomsregister
Scheidingsvonnissen
Arresten
Testamenten
Beëdigde vertalingen
Toerisme