Udruženi prevodioci pod zakletvom

Tko smo mi?

Cybertrans-Polyglott - Udruženi prevodioci pod zakletvom je vodeći je vodeći Ured za Prijevode i tumačenje jezika na Balearima od 1968. Trenutačno, u Polyglottu prevodimo sa većine uobičajenih jezika. Usprkos tome što smo svi prevoditelji pod zakletvom, također radimo obične prijevode, sa istom točnošću kao i one pod zakletvom. Radimo u cijeloj Europi, isključivo sa stručnim prevoditeljima sa sveučilišnom spremom u raznim oblastima gospodarstva, prava, tehnike i znanosti.

Usluge:

Svi jezici.
Prijevodi pod zakletvom.
Specijalizirani prijevodi: inženjerstvo, medicina, pravo, gospodarstvo, gastronomija itd.
Obični prijevodi
Hitne usluge

Postupak prijevođenja

Dokumenta, izvorna ili preslici, mogu se donijeti kako osobno u naše urede tako i poslati faksom, elektronskom poštom ili običnom poštom. Po uvidu u tekst, dobićete uredan predračun sa obavezujućim rokom isporuke.
Uobičajeni rok isporuke je 5 radnih dana za obične prijevode. U hitnim slučajevima uvijek ćemo nastojati udovoljiti vašim zahtijevima, uz poseban doplatak za hitnost, ako isti rezultira potrebnim.
Prijevodi pod zakletvom nose originalni pečat i potpis prevoditelja pod zakletvom te nije moguće iste slati elektronskom poštom. Raspolažemo kurirskim uslugama za hitne dostave.

Cijene

Naše su cijene dostupne i pohranjene su u Ministarstvu za inozemne poslove i u Izaslanstvu vlade. Cijena po rječi se kreće od 0,09 do 0,30 € ovisno od jezika, stupnja poteškoće, složenosti i čitljivosti teksta. Niti jedan prijevod se radi bez prijethodnog pisanog poredračuna Uvjeti plaćanja: Narudžbe se potvrđuju uplatom predujma od 50% predračunate cijene, bilo u gotovom ili doznakom. Konačni obračun isplatiće se prilikom preuzimanja prijevoda ili prije slanja poštom.

Radimo sve vrste prijevoda

Popis stanovinštva
Radnički ugovori
Radničke potvrdnice
Curriculum Vitae (CV)
Izjave nasljednika
Potvrdnice o nekažnjavanju
Trgovačka Matica
Vjenčani listovi
Kupoprodajni
ugovori
Ugovori o kooperaciji
Police kredita
Ugovori o licenci
Školske i akademske svjedodžbe
Punomoći ili opunomoćenja
Stranice WEB
Ugovori o djelu
Sudska dokumenta
Bankovne garancije
Periodični obračuni
Bračni ugovori
Umrlice
Carinske potvrdnice
Potvrdnice o upisu
Potvrdnice o krivičnoj prošlosti
Potvrdnice o ispisu
Potvrdice o dobrom ponašanju
Potvrdnice o upisu u maticu stanovništva
Lječničke potvrdnice i izvještaji
Školske potvrdnice
Uvjeti kupovine i isporuke
Osnivanje poduzeća i društava
Ugovori o najmu ili zakupu
Kupo – prodajni ugovori
Donatorski ugovori. Donacije
Ugovori o djelu
Ugovori o zajmu
Ugovori o pružanju usluga
Ugovori o prijevozu
Ugovori o putovanju
Radnički / radni ugovori
Društveni ugovori
Ugovori o naslijeđivanju
Prijepiska
Izjava nasljednika
Izjave o posljednjoj volji
Sudske tužbe
Dojave u policiji
Trgovačko pravo
Diplome
Gospodarstvo
Javna dokumenta
Akademski izvještaji, diplome
Izvadci iz Trgovačke matice
Rodni list i potvrdnice
Vjenčani list ili vjenčane potvrdnice
Franšize i licence
Hipoteke
Narudžbenice
Spaljivanja / Pogrebni zavod
Liste kvalitete
Putovnice
Patenti
Porudžbine
Ovlaštenja o ovlaštene radnje
Police osigiranja
Žalbe i prosvjedi
Matice vlasništva
Presude o razvodu braka
Sudske presude
Oporuke
Prijevodi pod zakletvom
Turizam