Polyglott Translatørgruppe

Om os

Cybertrans-Polyglott Translatørgruppe har siden 1968 været det førende oversættelses- og tolkebureau på De Baleariske Øer. I Polyglott oversætter vi størstedelen af de mest almindelige sprog. Alle vores medarbejdere er statsautoriserede oversættere, men vi udfører også almindelige oversættelsesopgaver med samme omhu og præcision.
Vi arbejder med professionelle oversættere i hele Europa, der har en universitetseksamen i områder såsom økonomi, jura, teknik og videnskab.

Tjenester

Alle sprog
Statsautoriserede oversættelser
Tekniske oversættelser: teknik, medicin, jura, økonomi, gastronomi m.m.
Almindelige oversættelser
Hasteoversættelser

Vores oversættelsesproces

Såvel originale dokumenter som kopier kan indleveres ved personlig henvendelse på vores kontor, eller de kan fremsendes med fax, e-mail eller almindelig post. Efter at have vurderet teksten fremsendes et tilbud med en bindende leveringsdato.
Den normale leveringstid er 5 forretningsdage for almindelige oversættelser. Ved hasteopgaver forsøger vi altid at opfylde dine ønsker, eventuelt med tillæg af et hastegebyr.
Statsautoriserede oversættelser skal være forsynet med den statsautoriserede oversætters originale underskrift og stempel, og de kan derfor ikke tilbagesendes med e-mail. Vi kan tilbyde en kurerservice til hasteforsendelser.

Priser

Vores priser er gennemsigtige og er opgivet til det spanske udenrigsministerium og det lokale regeringskontor.
Prisen per ord i målsproget varierer mellem 0,09 og 0,30 € alt efter det pågældende sprog samt tekstens sværhedsgrad, kompleksitet og læselighed. Der udføres ikke opgaver uden et forudgående skriftligt tilbud.
Betalingsbetingelser: Oversættelsesopgaver skal bekræftes med betaling af et forskud på 50 % af det tilbudte beløb, enten kontant eller ved bankoverførsel. Det udestående beløb forfalder ved afhentning af oversættelsen eller forud ved fremsendelse med post.

Vi udfører alle typer oversættelser

Ansættelsesaftaler
Ansættelsesbeviser
Arbejdskontrakter
Arveaftaler
Autorisationer
Bankgarantier
Bopælsattester
Byggekontrakter
Curriculum vitæ (CV)
Det Centrale Virksomhedsregister
Diplomer
Domme
Døds- og begravelsesattester
Ejendomsregisteret
Eksamensbeviser
Eksamensudskrifter
Entreprisekontrakter
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erklæring fra arvingerne
Forretningsbetingelser
Forsikringspolicer
Franchisingkontrakter
Fuldmagter og bemyndigelser
Fødsels- og dåbsattester
Gaveaftaler
Handelsbetingelser
Handelsregisteret i Spanien
Handelsret
Hjemmesider / websider
Klager og anker
Korrespondance
Kreditforsikringspolicer
Kvalitetsbeskrivelser
Lejekontrakter og -aftaler
Licensaftaler
Lægeerklæringer og sygejournaler
Låneaftaler
Notarialdokumenter
Ordrer
Pas
Patenter
Pensionsoversigter
Politianmeldelser
Raskmeldingsattester
Rejseaftaler
Retskendelser
Samarbejdsaftaler
Selskabsdokumenter
Selskabsrapporter
Separationsbevillinger
Skifteretsattester
Skilsmissebevillinger
Skatteopgørelser
Skøder
Statsautoriserede oversættelser
Stiftelsesoverenskomster og vedtægter
Straffeattester
Stævninger
Sygemeldingsattester
Testamenter
Tjenesteydelseskontrakter
Toldattester
Transportkontrakter
Turisme
Vandelsattester
Vielsesattester
Ægtepagter
Ægteskabsattester
Årsopgørelser
Årsregnskaber